WSZYSTKIE
NIEUSZKODZONE
USZKODZONE

WSZYSTKIE, CITRO������������N